federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

POKAZ KOLEJOWEGO AUTOBUSU SZYNOWEGO - BIAŁYSTOK, 26.07.2003 r (sobota) godz. 12.45 - 13.43 (także: m.in. Łomża, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Czeremcha, Śniadowo...Przejazd ogólnopolski)

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

Mit o tym, że w Polsce dużo dokłada się do kolei: (informacja za rzecznikiem PKP) ttp://www.pkp.pl/aktualnosci_wybor_1.php?id=955 http://pkp.pl/zobacz_i_porownaj.pps

Porównanie Polska – Czechy:

Powierzchnia: 313 tys. km kw. – 79 tys. km kw.

Liczba ludności: 38,4 miliona – 10,3 miliona

Liczba uruchamianych pociągów na dobę: 3802 – 7700

Liczba pasażerów przewiezionych przez kolej: 283 268 tys. – 171 984 tys.

Wydatki na infrastrukturę w latach 2000-2003 w mln Euro: 1159 – 2237

Dotacja w procentach przychodów operacyjnych przewoźników regionalnych: 5,9% – 20,3%

Udział dotacji w PKB: 0,08 – 0,38

Dane za: raporty roczne przedsiębiorstw kolejowych w: Przegląd komunikacyjny grudzień 2005, Karol Trammer: “Kolej dla Ludzi” w magazyn Obywatel nr 2 (22), Centrum Statystyki Kolejowej (www.kolej.most.org.plcsk/europa2.htm , na podstawie: Kowalski B. “Funkjonowanie przewozów regionalnych w województwie mazowieckim” referat konferencyjny, Warszawa 2003 r.)

Równie żenująco wypada porównanie ilości państwowych dotacji do polskiej kolei w porównaniu do dotowania kolei w np. Niemczech, Holandii, Anglii itp. - logiczne, że odpowiednio doinwestowana kolei jest nowoczesna, szybka, wygodna i konkurencyjna.

POLSKA: WIELKI KRAJ - UPADAJĄCA I BIEDNA KOLEJ ? (informacja za rzecznikiem PKP)

Społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju Polskich Kolei Państwowych

POLSKA W EUROPIE

Łączna długość linii kolejowych PKP: ok. 23.500 km Długość linii, po których kursują pociągi pasażerskie i towarowe: ponad 17.000 km Pod tym względem Polska należy do czołówki krajów Unii Europejskiej i... I na tym wskaźniku kończy się nasza europejska dominacja!

Koleje czeskie i austriackie, pięciokrotnie od nas mniejsze pod względem powierzchni kraju, liczby mieszkańców i długości linii, przewożą rocznie niemal 190 milionów pasażerów... Niemcy – 1,7 mld pasażerów, koleje brytyjskie – 959 milionów... W MINIONYM ROKU PKP PRZEWIOZŁY 283.267.800 PASAŻERÓW. (CZYLI 6 X MNIEJ NIŻ KOLEJE NIEMIECKIE, 3 X MNIEJ NIŻ BRYTYJSKIE)

Przychody kolei austriackich (543 mln EUR) są porównywalne z przychodami PKP (513 mln EUR), zaś KOLEJE NIEMIECKIE OSIĄGAJĄ PRZYCHODY NIEMAL DWUDZIESTOKROTNIE WYŻSZE NIŻ POLSCY PRZEWOŹNICY (9,6 MLD EUR); KOLEJE FRANCUSKIE – DWUNASTOKROTNIE WYŻSZE (6,2 MLD EUR), BRYTYJSKIE – DZIESIĘĆ RAZY WYŻSZE (5,6 MLD EUR).

Belgia, kraj dziesięciokrotnie mniejszy niż Polska osiąga przychody z przewozów pasażerskich po trzykroć wyższe niż kolej w Polsce – 918 milionów euro rocznie...

Ilość przejazdów w PKP przypadających na 1 mieszkańca jest najniższa spośród 10 czołowych europejskich kolei: w Austrii – 22 przejazdy, w Holandii i Niemczech – 20 przejazdów. A w Polsce – 7 przejazdów...

Średnio licząc każdy mieszkaniec naszego kraju odbywa rocznie najkrótszy w Europie przejazd kolejami – krótszy nawet niż jego sąsiedzi z Czech, Węgrzy czy Austriacy. Francuz przejeżdża średnio ponad 1200 kilometrów rocznie, Austriak 1017, Czech – 705, Węgier – 726, Polak – 521 kilometrów. O sześćdziesiąt kilometrów mniej niż dwa lata wcześniej...

Takie czynniki, jak: powierzchnia Polski, liczba mieszkańców, korzystny układ geograficzny kraju, kilka aglomeracji liczących od 500 tysięcy do 3 mln mieszkańców są wyjątkowo sprzyjające komunikacji kolejowej. Dlaczego zatem tak słabo wykorzystujemy nasze atuty?

W 51.078 wypadkach na drogach rannych zostało prawie 63,9 tys. osób – a zatem można powiedzieć, iż rany odnieśli wszyscy bez wyjątku mieszkańcy Leszna, powiatowego miasta w Wielkopolsce! Na krajowych drogach zginęło w minionym roku 5.640 osób. Dokładnie tylu mieszkańców liczy jedna z polskich gmin – Łączna w Świętokrzyskiem. 1 rok = 1 wymarła gmina... W latach 1989-2003 w wypadkach drogowych zginęły 99.663 osoby, a 1.004.970 osób odniosło rany. Łączna liczba wypadków drogowych: zabici: 68.601 osób ranni: 692.135 osób Wypadki w latach 1991-2000:

Łączna liczba WYPADKÓW KOLEJOWYCH: zabici: 5.917 (w tym z winy PKP: 85) osób ranni: 8.592 (w tym z winy PKP: 602) osoby

Średnio rocznie ginęło na drogach 6.860 osób. Na kolei – 592 osoby, głównie na przejazdach kolejowych w wyniku nieostrożności kierowców. Z winy PKP – średnio 8 osób.

Prawie 94% przewozów PKP odbywa się dzisiaj z wykorzystaniem trakcji elektrycznej. Kolej radykalnie zmniejszyła zużycie paliw płynnych do napędu lokomotyw, zastępując lokomotywy spalinowe elektrycznymi. Co to oznacza dla środowiska? Ani mniej, ani więcej: czystość. Po prostu. Do przewiezienia 1400 ton ładunku na dowolną odległość potrzeba: 200 samochodów typu Star albo 50 TIR-ów albo po prostu 1 POCIĄG. Do przewozu 1400 ton ładunku i pracy pełną mocą można użyć: 1 lokomotywy ST 43 – 367,5 kg paliwa/godzinę 234 samochodów STAR 200 – łącznie 5 791,5 kg paliwa/godzinę (zużycie ok. 16 razy więcej niż jedna lokomotywa) 175 samochodów JELCZ 315 – łącznie 6 335 kg paliwa/godzinę (zużycie ok. 17 razy więcej niż jedna lokomotywa) Emisja zanieczyszczeń emitowanych przez kolej do środowiska naturalnego jest zdecydowanie niższa niż w przypadku transportu drogowego, który odpowiedzialny jest za 80% zanieczyszczeń. Tlenem zużytym przez 1 samochód ciężarowy w ciągu 1 godziny jazdy mogłoby, w tym samym czasie, oddychać 200 osób. Przy przewozie 1400 ton ładunku karawana samochodów ciężarowych zużywa tlen niezbędny do życia 46.800 osób. Aż 5 drzew produkuje ilość tlenu niezbędną do pracy silnika 1 samochodu ciężarowego.

Według raportów Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, straty z tytułu kosztów wypadków drogowych wyniosły w 2003 roku 16,3 miliarda złotych. To 2,11 procent Produktu Krajowego Brutto! Połowa rocznego budżetu służby zdrowia. I jednocześnie, dla porównania, jest to ponad 30 razy więcej niż tegoroczna dotacja do kolejowych przewozów regionalnych! Taka kwota wystarczyłaby do zmodernizowania 4.500 kilometrów sieci kolejowej...

W POLSCE NADAL NIE WYCIĄGA SIĘ WNIOSKÓW Z FAKTU, ŻE NA ZMODERNIZOWANYCH TORACH POCIĄGI MOGĄ OSIĄGAĆ PRĘDKOŚĆ 160-200 KILOMETRÓW NA GODZINĘ (PRZYPOMNIJMY – DOZWOLONA PRĘDKOŚĆ JAZDY NA AUTOSTRADZIE: 130 KM/H). JUŻ DZIŚ Z WARSZAWY DO POZNANIA, KATOWIC I KRAKOWA POCIĄGI JADĄ NIEWIELE PONAD 2,5 GODZINY. CZYLI O DWIE GODZINY KRÓCEJ NIŻ SAMOCHODY! A jednocześnie, z powodu starej infrastruktury, jest jeszcze wiele odcinków pozwalających na jazdę z maksymalną prędkością... 20-40 km/h!

Tylko w pierwszych 9 miesiącach 2004 roku na polskim rynku pojawiło się 800 tysięcy używanych samochodów, sprowadzonych do Polski z Europy Zachodniej. Łącznie na drogach naszego kraju jeździ obecnie 15.900.000 pojazdów, w tym 11,2 mln samochodów osobowych i 2,2 mln ciężarowych. Ani jedna złotówka z akcyzy płaconej przy zakupie paliwa – w tym również przez PKP CARGO (do lokomotyw spalinowych) nie trafia do przewoźnika kolejowego!

Nakłady na rozwój infrastruktury: (informacja za rzecznikiem PKP)

W 2003 ROKU UDZIAŁ BUDŻETU PAŃSTWA W FINANSOWANIU INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ WYNIÓSŁ OK. 191 MILIONÓW ZŁOTYCH (PLAN NA 2005 ROK: 75 MLN...). WKŁAD ŚRODKÓW PUBLICZNYCH W FINANSOWANIE INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ W INNYCH KRAJACH EUROPEJSKICH (W MILIONACH EURO) – DANE Z 2001 ROKU: WŁOCHY; 1429,6 MLN EURO, HOLANDIA 953 MLN EURO, NIEMCY 838 MLN EURO, SZWECJA 463 MLN EURO, DANIA 349,2 MLN EURO, AUSTRIA 199,5 MLN EURO, POLSKA 44,4 MLN EURO,

Kolej to dużo niższe niż w przypadku innych środków transportu koszty zewnętrzne (związane z wypadkami, zanieczyszczeniem środowiska, zatłoczeniem systemów transportowych, hałasem, przekształceniami krajobrazu itp.)

Koszty zewnętrzne w przewozach towarowych na 1000 tono-km: SAMOLOTY 205 EURO; TIRY 87 EURO; KOLEJ 19 EURO;

Koszty zewnętrzne w przewozach pasażerskich na 1000 pasażero-km: SAMOCHODY OSOBOWE 87 EURO; SAMOLOTY 48 EURO; AUTOBUSY 39 EURO; KOLEJ 20 EURO

Procentowy udział poszczególnych rodzajów transportu w tworzeniu kosztów zewnętrznych ogółem: POJAZDY DROGOWE: 93,2 %; SAMOLOTY 4,8 %; KOLEJ 1,6 %, ŻEGLUGA 0,4%

Przewozy kolejowe mogą rozładować korki w ruchu drogowym, zapobiegając jeszcze większej degradacji zniszczonych polskich dróg.

Wybierzmy kolej! (informacja za rzecznikiem PKP)

TIRY NA TORY NA KOSZT UE=POLSKA ZAMIAST ZARABIAĆ NA TRANZYCIE TRACI

Polska jako kraj tranzytowy przecinających się najważniejszych europejskich szlaków transportowych wschód - zachód i północ - południe traci zamiast zarabiać na tranzycie. Tiry niszczą nieprzystosowane polskie drogi, powodują wypadki i zanieczyszczają środowisko. Jednocześnie bankrutuje polska kolej, na skutek braku dobrych przepisów, które podobnie jak np. w Szwajcarii i Austrii umożliwiałyby szybszy i tańszy dla kierowców przejazd przez Polskę tirów na kolejowych platformach (TIRY NA TORY www.tiry-na-tory.w.pl). Na obwodnice czekają setki polskich miast, ruch tranzytowy jest uciążliwością (zanieczyszczenia, hałas, wypadki) a nie czynnikiem rozwoju gospodarczego.

Wypadek autobusu wiozącego białostockich uczniów to efekt zderzenia z Tirem, i prawdopodobnie wyprzedzania rowerzysty - gdyby zostały spełnione postulaty ekologów dotyczące przejazdu przez Polskę tirów na kolejowych platformach (TIRY NA TORY www.tiry-na-tory.w.pl), przenoszenia ruchu rowerowego na drogi rowerowe do takiej tragedii BY NIE DOSZŁO.

Próby przypisania niekompetencji władz "protestom ekologów" jest bezpodstawne i skandaliczne - niekompetencja i łamanie prawa Unii Europejskiej przez lokalne władze powoduje, że np. Via Baltica nie tylko nie uzyskała do tej pory dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, ale wręcz grożą Polsce kary finansowe za złamanie unijnych przepisów. W Polsce np. wciąż w wypadkach spowodowanych przez leśne zwierzęta giną też ludzie (np. w województwie podlaskim okolice Biebrzy), bo polskie władze pomimo nacisków organizacji ekologicznych nie stosują powszechnych w Europie ogrodzeń dróg na terenach leśnych, przejść dla zwierząt itp.

(TIRY NA TORY www.tiry-na-tory.w.pl) to rozwiązanie stosowane w np. Szwajcarii, Austrii i idealne dla Polski. Polska jako kraj tranzytowy przecinających się najważniejszych europejskich szlaków transportowych wschód - zachód i północ - południe traci zamiast zarabiać na tranzycie. Tiry niszczą nieprzystosowane polskie drogi, powodują wypadki i zanieczyszczają środowisko. Jednocześnie bankrutuje polska kolej, na skutek braku dobrych przepisów, które podobnie jak np. w Szwajcarii i Austrii umożliwiałyby szybszy i tańszy dla kierowców przejazd przez Polskę tirów na kolejowych platformach (TIRY NA TORY www.tiry-na-tory.w.pl). Na obwodnice czekają BEZSKUTECZNIE SETKI MIAST... Niekompetencja polskich władz poraża już od wielu lat.

WEDŁUG BADAŃ PRZECIĘTNY KIEROWCA TRANZYTOWEGO Tira przejeżdżając całą Polskę zostawia u nas łącznie 170 zł (wliczając wszystkie koszty: opłaty, jedzenie, noclegi). Jednocześnie 1 Tir powoduje takie zniszczenia drogi jak przejazd 160 000 samochodów osobowych. Tiry to wypadki, zniszczone drogi, zanieczyszczenie środowiska, upadek kolei. Poza tym główne przyczyny wypadków w Polsce to: nadmierna prędkość i pijani kierowcy.

LEPSZA SIEĆ PUBLICZNYCH, BEZPŁATNYCH DRÓG EKSPRESOWYCH, DWUJEZDNIOWYCH ZAMIAST AUTO=STRAT=KILKU ODCINKÓW PŁATNYCH,PRYWATNYCH NA KOSZT PAŃSTWA I KOSZTEM ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW NA INNE DROGI PUBLICZNE (tzw. "partnerstwo publiczno - prywatne")

Kolej bankrutuje, a dzięki przewozom towarowym ("TIRY NA TORY") oraz wygodnym i szybkim pasażerskim połączeniom może być świetnym i przydatnym społecznie miejscem pracy...Dzięki np. połączeniom za pomocą KOLEJOWEGO AUTOBUSU SZYNOWEGO z Białegostoku do Bialowieży nie trzeba by jak obecnie podróżować 3 godziny (PKS, z 1 przesiadka w Hajnówce - 80 km w 3 godziny to średnia prędkość ... 30 km/h) .

Białystok posiada linię kolejowa przechodząca w pobliżu największych osiedli mieszkaniowych i przez centrum miasta, jak również w pobliżu np. miejsc rekreacyjnych. Uruchomienie tzw. Miejskiej Kolei przy pomocy np. 2-4 składów (np. pociągów podmiejskich obecnie często bezużytecznych) może poprawić sytuację komunikacyjna, odciążyć zatłoczone autobusy, drogi - transport miejski, i umożliwić harmonijny rozwój miasta, w wykorzystaniem terenów w pobliżu torów.

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: fzbialystok@wp.pl

http://www.pkp.com.pl/pl/indexpl.html

W dniach 14 - 26 lipca 2003r. odbędzie się kampania promocyjna "Szynobusy dla gmin". Organizatorami kampanii jest Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej przy wsparciu spółek grupy PKP oraz partnera strategicznego - ZNTK Poznań S.A. (producenta autobusów szynowych). Celem kampanii będzie promocja transportu szynowego i informowanie jak samorządy lokalne mogą zorganizować taki transport u siebie, ewentualnie jakie są możliwości przejęcia zbędnego majątku PKP.

Kampania będzie polegała na przejechaniu "dookoła Polski" autobusem szynowym z 40 - 60 minutowym postojem na ponad 70 stacjach PKP. Na spotkania na poszczególnych stacjach na trasie przejazdu autobusu zapraszamy władze miast, gmin, powiatów i województw oraz mieszkańców.

Honorowy patronat nad kampanią objął Minister Środowiska.

powiększ ilustrację

Kolejowy autobus szynowy kursujący na trasie Hajnówka - Cisówka w województwie podlaskim (z inicjatywy organizacji ekologicznych brał także udział w próbnym przejeździe na nieużywanej linii kolejowej Hajnówka - Białowieża z propozycja jej ponownego uruchomienia).

Linki do Stron Miłośników Transportu Szynowego

http://www.pkp.com.pl/pl/linki.html

TIRY NA TORY www.tiry-na-tory.w.pl=JEDYNE ROZWIĄZANIE (informacja za rzecznikiem PKP) http://www.pkp.pl/aktualnosci_wybor_1.php?id=955 http://pkp.pl/zobacz_i_porownaj.pps

Wszystkie TIR-y, które spowodowały w 2004 roku wypadki na polskich drogach (4349 TIR-ów) zmieściłyby się na zaledwie 100 pociągach towarowych. W Szwajcarii ok. 35% towarów jest przewożonych koleją w systemie kombinowanym (intermodalnym).W krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi ok. 10%. W Polsce ok. 1,7%. (informacja za rzecznikiem PKP) Celem Inicjatywy "TIR-y na tory!" jest poprawa jakości życia setek tysięcy mieszkańców miejscowości, przez które przebiegają trasy tranzytowych TIR-ów, a w szczególności: zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu ciężarowego na zdrowie ludzi, obniżenie poziomu hałasu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, uratowanie przed degradacją tysięcy budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych, Zmniejszenie korków drogowych oraz ograniczenie degradacji nawierzchni dróg publicznych, Ochrona środowiska, w szczególności ocalenie przed zniszczeniem ostatnich enklaw dzikiej przyrody i pięknego krajobrazu. Warunkiem, aby to osiągnąć jest przerzucenie tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych z polskich dróg na polskie koleje, co znajduje swój wyraz w haśle “TIR-y na tory”

4 tysiące tirów = sto pociągów Wszystkie tiry, które spowodowały wypadki w zeszłym roku na polskich drogach (4 349 tirów) zmieściłyby się na zaledwie 100 pociągach towarowych. W Polsce rząd nie prowadzi żadnej polityki wspomagającej tzw. przewozy intermodalne czyli przerzucające ruch ciężarowy na inne środki transportu. Nie ma także wystarczających inwestycji w linie kolejowe, tak by czas przejazdu pociągu z kontenerami był analogiczny do tego na drodze. Fundusze zaplanowane na inwestycje w przyszłorocznym budżecie (1 miliard złotych) mogą zostać wykreślone przez polityków.

W Polsce przejazdy intermodalne stanowią około 1,7% wszystkich przewożonych koleją towarów. W krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi około 10%. Koszty zewnętrzne przewozu wszystkich tirów, które spowodowałyby wypadki na polskich byłyby pięć razy mniejsze niż ich przejazd po drogach. W przypadku pociągu wynosi on 19 euro za tonokilometr, w przypadku przewozu tzw. tirem 88 euro za tonokilometr. To właśnie dlatego rządy krajów UE wspomagają budowę centrów logistycznych (w Polsce jest ich dwa, powinno być co najmniej osiem) i zakup przez przewoźników towarowych tzw. wagonów kieszeniowych, które przewożą kontenery, bądź naczepy tirów.

Co dziesiąta ofiara wypadków drogowych ginie w wypadku spowodowanym przez kierowców samochodów ciężarowych. Po drogach naszego kraju porusza się 2 miliony samochodów ciężarowych - przez ostatnie dziesięć lat liczba tzw. tirów wzrosła w Polsce prawie dwukrotnie (o 78%). W zeszłym roku w 4349 wypadkach spowodowanych przez tiry zginęło na polskich drogach 545 osób, a 5751 zostało rannych. W co piątym wypadku drogowym uczestniczy samochód ciężarowy.

Ostatnie wypadki z udziałem tirów:
8 listopada - 25 osób zostało poszkodowanych w wypadku autobusu rano na drodze koło Wąbrzeźna (woj. kujawsko-pomorskie). Kierowca pojazdu uderzył w drzewo chcąc uniknąć zderzenia z ciężarówką.
3 listopada – Dziesięcioletnia dziewczynka zginęła, a blisko 40 osób - dzieci, ich opiekunowie i kierowca - zostało rannych w zderzeniu autokaru z ciężarówką w Dąbrowie Górniczej (Śląskie).
20
października – Tomaszów Mazowiecki. Jedna osoba zginęła, a cztery - w tym troje dzieci - zostały ranne w wypadku dwóch samochodów osobowych i TIR-a, do którego doszło na trasie krajowej nr 8.
19 października - Kierowca busa wiozący niepełnosprawne dzieci
został ranny po tym jak w auto, które prowadził, w miejscowości Egiertowo (pomorskie), uderzyła w środę ciężarówka.
19 października - Trzy osoby zginęły na drodze numer 3, w okolicach miejscowości Chabowo, za Starym Czarnowem, koło Szczecina. Do wypadku d
oszło po godzinie szóstej. Zderzyły się fiat Ducato i ciężarowy Volvo.
18 października - Autobus wiozący uczniów z gimnazjum nr 92 w Warszawie zderzył się z TIR-em na drodze nr 10 koło Torunia. Sześć osób z lekkimi obrażeniami trafiło do szpitala.

Wszystkie TIR-y, które spowodowały w 2004 roku wypadki na polskich drogach (4349 TIR-ów) zmieściłyby się na zaledwie 100 pociągach towarowych. W Szwajcarii ok. 35% towarów jest przewożonych koleją w systemie kombinowanym (intermodalnym).W krajach Unii Europejskiej wskaźnik ten wynosi ok. 10%. W Polsce ok. 1,7%. (informacja za rzecznikiem PKP) http://www.pkp.pl/aktualnosci_wybor_1.php?id=955 http://pkp.pl/zobacz_i_porownaj.pps

Celem Inicjatywy "TIR-y na tory!" jest poprawa jakości życia setek tysięcy mieszkańców miejscowości, przez które przebiegają trasy tranzytowych TIR-ów, a w szczególności: zmniejszenie niekorzystnego wpływu transportu ciężarowego na zdrowie ludzi, obniżenie poziomu hałasu, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, uratowanie przed degradacją tysięcy budynków mieszkalnych i gospodarstw rolnych, Zmniejszenie korków drogowych oraz ograniczenie degradacji nawierzchni dróg publicznych, Ochrona środowiska, w szczególności ocalenie przed zniszczeniem ostatnich enklaw dzikiej przyrody i pięknego krajobrazu. Warunkiem, aby to osiągnąć jest przerzucenie tranzytowego ruchu samochodów ciężarowych z polskich dróg na polskie koleje, co znajduje swój wyraz w haśle “TIR-y na tory” http://www.tiry-na-tory.w.pl

(NADESŁAł: Jacek Poniewierski Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej ul. Witolińska 5/39 04-185 Warszawa tel. 0603-292-526 e-mail: jponiewierski@plusnet.pl www.ssks.org www.pkp.com.pl)

ZAPRASZAM NA POKAZ KOLEJOWEGO AUTOBUSU SZYNOWEGO W RAMACH TRWAJĄCEJ KAMPANII PROMOCYJNEJ "Szynobusy dla gmin" - promocją transportu kolejowego w Polsce. Na spotkaniu przewiduje się przybycie przedstawicieli władz: państwowych, samorządowych, kolejowych, mediów oraz rzeszę pasażerów.

Przedstawimy
zgromadzonym ideą i cele naszej kampanii, udostępnimy zgromadzonym szynobus do oglądania.

W załączeniu przesyłamy podstawowe informacje o kampanii. Liczymy, że zechcą Państwo przyłączyć się do grona propagatorów celów naszej kampanii.

Uprzejmie proszę o pomoc w nagłośnieniu kampanii i zaproszeniu jak najwiekszej rzeszy pasażerów kolei.

W razie jakichkolwiek pytań, sugestii czy wątpliwości - uprzejmie prosimy o kontakt.
Z poważaniem
Jacek Poniewierski Prezes Zarządu
Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji
Szynowej
jponiewierski@plusnet.pl
0-603 292 526
(22) 610 33 78

Szynobusy dla gmin

Pod Patronatem Ministra Środowiska – Czesława Śleziaka

I. Cel imprezy

Celem kampanii “Szynobusy dla gmin”, organizowanej przez Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej (SSKS) i PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., we współpracy z Grupą PKP S.A., jest promocja nowoczesnego regionalnego transportu kolejowego, poprzez:

  • zachęcanie pasażerów oraz potencjalnych pasażerów do korzystania z transportu kolejowego,
  • budowanie pozytywnego wizerunku transportu kolejowego tak pasażerskiego jak towarowego,
  • zachęcanie jednostek administracji państwowej i samorządowej do aktywnego wykorzystywania kolei w realizowaniu zadań transportowych: województw, powiatów i gmin,
  • lobbowanie u przedstawicieli świata polityki zarówno na szczeblu państwowym jak i lokalnym o przychylność i współpracę w zakresie odbudowywania zaufania i potencjału kolejowych przewozów pasażerskich i towarowych,
  • przekonywanie środowisk biznesowych do korzystania i inwestowania w kolej jako optymalnego środka transportu,
  • wskazywanie niewątpliwych zalet kolei takich jak: bezpieczeństwo komunikacyjne, niezawodność i przyjazność środowisku naturalnemu.

Impreza jest skierowana do szerokiego grona władz państwowych i samorządowych oraz użytkowników transportu zbiorowego, a także lokalnych środowisk biznesowych oraz przedstawicieli mediów.

II. Program kampanii

Kampania odbędzie się w dniach 14 - 26 lipca 2003 r i będzie polegała na przejechaniu “dookoła Polski” autobusem szynowym z zatrzymaniem się na ok. 40 – 60 minut na ponad 70 stacjach PKP (miejsca promocji w załączeniu), gdzie będziemy promować transport szynowy i informować m.in. jak gminy mogą zorganizować taki transport u siebie, ewentualnie jak mogą przejąć zbędny majątek PKP. Przewidujemy uczestnictwo władz gmin oraz mieszkańców.

W każdym z miejsc promocji, odbędzie się spotkanie z przybyłymi przedstawicielami władz państwowych i samorządowych, kompetentnymi w zakresie transportu regionalnego przedstawicielami Grupy PKP S.A., społecznikami i entuzjastami kolei na czele z SSKS.

Celem spotkań jest nie tylko prezentacja nowoczesnego, ekonomicznego i komfortowego autobusu szynowego, ale przede wszystkim przekazanie samorządowcom informacji specjalnie przygotowanych dla nich, z zakresu organizowania transportu regionalnego przez samorządy, oraz przejmowania zbędnego PKP majątku, a przed wszystkim nawiązanie partnerskich i przyjaznych kontaktów między przedstawicielami kolei i władz lokalnych.

Poprzez udostępnienie w zawartych pakietach informacji o ofercie Grupy PKP S.A. dla samorządów, wraz z ofertami zainteresowanych promocją producentów taboru, przewoźników prywatnych, banków (udzielanie preferencyjnych kredytów dla jednostek samorządów terytorialnych), oraz innych podmiotów świadczących usługi w zakresie transportu kolejowego, a także prezentacji szerokiemu gronu zainteresowanych możliwości nowoczesnej kolei regionalnej, stworzyć warunki do owocnej współpracy wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Przybyłym mieszkańcom okolicy miejsca promocji, udostępnimy do obejrzenia nowoczesny autobus szynowy, zaprezentujemy możliwości nowoczesnego taboru oraz przeprowadzimy krótkie konkursy dotyczące zagadnień z transportu kolejowego, z nagrodami.

III. Promocja imprezy

Informacja prasowa o kampanii “Szynobusy dla gmin” będzie przekazana mediom na co najmniej tydzień przed imprezą. Konkursy dla czytelników, słuchaczy i widzów regionalnych i ogólnopolskich publikatorów na temat transportu kolejowego, będą miały za zadanie upowszechnienie kampanii, oraz nagłośnienie poszczególnych spotkań.

Wszyscy zapraszani do współpracy w ramach kampanii politycy, instytucje jak i organizacje społeczne, będą promowali kampanię i ideę jej przyświecającą.

Informacja prasowa w celu większej skuteczności dotarcia do adresatów zostanie przekazana równolegle przez wszystkich organizatorów.

Dodatkowo na tydzień przed imprezą pojawią się plakaty zapraszające na spotkanie z autobusem szynowym.

Ponadto do promocji zostaną wykorzystane nowoczesne środki telekomunikacyjne: poczta elektroniczna, strony WWW i WAP oraz grupy dyskusyjne.

IV. Apel

Organizatorzy kampanii “Szynobusy dla gmin” zwracają się do Państwa z gorącą prośbą o pomoc w przygotowaniu i nagłośnieniu tej imprezy. Będziemy wdzięczni za okazanie wszelkiej pomocy naszemu wspólnemu wielkiemu przedsięwzięciu.

W imieniu organizatorówJacek Poniewierski Prezes Zarządu Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej

Kontakt z organizatorami:

Stowarzyszenie Sympatyków Komunikacji Szynowej ul. Witolińska 5/39 04-185 Warszawa Prezes Jacek Poniewierski tel. 0603-292-526 e-mail: jponiewierski@plusnet.pl www.ssks.org

PKP PLK S.A. Centrala ul. Targowa 74 03-734 Warszawa Biuro Funduszy i Ochrony Środowiska Urszula Pająk tel. /fax. (022) 513-27-44, kom. 0604-523-044 e-mail: u.pajak@pkp.com.pl

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 24-1540-1216-2001-4405-0412-0001), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2002 r i 2003 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.