federacja zielonych

www.zieloni.w.pl

26 kwietnia przypada rocznica katastrofy w 1986 r. w Elektrowni Atomowej w Czarnobylu na Ukrainie. ENERGETYKA JĄDROWA JEST NAJDROŻSZYM ŹRÓDŁEM ENERGII, PRODUKUJE NAJBARDZIEJ TOKSYCZNE ODPADY I STWARZA NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA. ENERGETYKA ATOMOWA BYŁA ROZWIJANA TYLKO ZE WZGLĘDÓW MILITARNYCH - NP. W USA, ROSJI, FRANCJI, WIELKIEJ BRYTANII, NIEMCZECH, (jako swego rodzaju produkt uboczny wyścigu zbrojeń". Niemcy zaczęli wdrażać program zamknięcia swoich elektrowni Atomowych.

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: : fzbialystok@wp.pl

Przyjeżdżajcie do Czarnobyla - Skutki awarii odczuwać będzie jeszcze 40 pokoleń - Amatorzy turystyki ekstremalnej za parę godzin pobytu w zonie płacą 200 dolarów. Telewizyjne reklamy zachęcają Ukraińców do wydania 10 dolarów...

www.kiosk.onet.pl/art.html?NA=1&ITEM=1162044&KAT=241

ZOBACZ TAKŻE:

www.oze.rankking.pl

Przyszłość należy do ENERGETYKI ODNAWIALNEJ - tym bardziej, że jej dostępne zasoby wielokrotnie przewyższają potrzeby energetyczne świata.

Dla przykładu szacuje się, że np. polskie zasoby energii z dość konwencjonalnego źródła odnawialnej energii jak biomasa 10 - cio krotnie przewyższają potrzeby energetyczne Polski, podobnie zasoby energii geotermalnej również około 10 - cio krotnie przewyższają potrzeby energetyczne Polski.

Chociaż Energetyka Odnawialna też podlega pewnym ograniczeniom środowiskowym (np. nadmierne skupisko elektrowni wiatrowych może powodować np. hałas, zmiany krajobrazu, zmiany klimatyczne - np. podniesienie temperatury na skutek osłabienia wiatru) i napotyka na opór lobby surowcowego i czerpiącego zyski z eksploatacji przestarzałych i szkodliwych społecznie, zdrowotnie i środowiskowo technologii.

Energetyka Odnawialna stwarza także nowe lokalne miejsca pracy i powoduje rozwój gospodarczy (np. elektrownie wiatrowe są atrakcją turystyczną).

26 kwietnia przypada rocznica katastrofy w 1986 r. w Elektrowni Atomowej w Czarnobylu na Ukrainie.

ENERGETYKA JĄDROWA JEST NAJDROŻSZYM ŹRÓDŁEM ENERGII, PRODUKUJE NAJBARDZIEJ TOKSYCZNE ODPADY I STWARZA NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA - szczególnie w czasach zagrożenia atakiem terrorystycznym Elektrownie Atomowe to łatwy cel - proszę sobie wyobrazić, co stałoby się, gdyby np. 11 września "terroryści" rozbili samoloty nie na budynkach World Trade Center lub Pentagonu lecz np. na którymś z budynków reaktorów amerykańskiej Elektrowni Atomowej - SKAŻENIU ULEGŁBY OGROMNY OBSZAR...

ELEKTROWNIE ATOMOWE to dzisiaj przekleństwo i ukryte zagrożenie, oraz ogromne obciążenie - np. z wielkim trudem i nakładami finansowymi Niemcy zaczęli wdrażać program zamknięcia swoich elektrowni Atomowych.

ENERGETYKA ATOMOWA BYŁA ROZWIJANA TYLKO ZE WZGLĘDÓW MILITARNYCH - NP. W USA, ROSJI, FRANCJI, WIELKIEJ BRYTANII, NIEMCZECH, (jako swego rodzaju produkt uboczny wyścigu zbrojeń" - w czasie pokoju "ukrywała" istnieje instalacji, które na wypadek przygotowań do wojny można było wykorzystać do produkcji materiałów promieniotwórczych).

Niestety, wskutek różnych czynników (najczęściej politycznych, stojących w sprzeczności z rachunkiem ekonomicznej opłacalności) także kraje tzw. rozwijające się wpadały czasem w ślepy zaułek Energetyki Atomowej (np. dawna Czechosłowacja, która dzięki "pomocy" Rosji wybudowała blisko granic Polski Elektrownię Atomową z przestarzałym i nie spełniającym norm bezpieczeństwa reaktorem typu czarnobylskiego w Temielinie).

Także na Litwie Elektrownia Atomową z przestarzałym i nie spełniającym norm bezpieczeństwa reaktorem typu czarnobylskiego jest przyczyną kłopotów - Litwa zobowiązana jest do jej zamknięcia, i z pomocą np. Unii Europejskiej próbuje uniezależnić się od Energetyki Atomowej, dostarczającej niestety obecnie prawie 100% energii poprzez m.in. energie wiatru rozwijana na pojezierzu suwalskim w Polsce.

ENERGETYKA ATOMOWA JEST TAK DEFICYTOWA, ZE NP. ŻADNA PRYWATNA FIRMA NIGDY BY W NIĄ NIE ZAINWESTOWAŁA, BO ELEKTROWNIE ATOMOWE PRZYNOSZĄ GIGANTYCZNE STRATY.

DDT TEZ ZAMIAST "WZROSTU PLONÓW" POWODOWAŁO ZATRUCIE ŻYWNOŚCI, GLEB, WODY, ZAGROŻENIA ZDROWIA KONSUMENTÓW, CHOCIAŻ "PRODUCENCI I NAUKOWCY" OSZUKIWALI ZE JEST INACZEJ (DZISIAJ JEST ZAKAZ STOSOWANIA DDT)

Poniższe zdjęcia pochodzą z filmów legendarnego ruchu GREENPEACE, powstałego jako protest przeciwko działaniom grup przemysłowo - militarnych, które doprowadziły świat na skraj zagłady, III światowej "zimnej wojny" nuklearnej, oraz do dzisiaj zatruwają wody, powietrze, żywność, powstrzymujących postęp techniczny w obronie swoich interesów, uniemożliwiając ludziom poprawę warunków swojego życia oraz likwidację głodu i chorób łatwiejszą dzięki m.in. dostępowi do energetyki odnawialnej. Dzisiaj, w świecie zagrożonym "terroryzmem", spowodowanym konfliktem o ropę, przesłanie o pokój jest wciąż aktualne...Dzisiaj stoimy bowiem na skraju efektów tych działań - globalnych zmian klimatycznych, powodowanych przez działania lobby paliw konwencjonalnych...A np. radioaktywne odpady zatopione w zabetonowanych i korodujących metalowych beczkach na dnie mórz i oceanów już wkrótce staną się poważnym problemem...

www.greenpeace.pl/campaigns/story/story_4.html filmy: www.greenpeace.org/ international_en/multimedia

Lato najgorętsze od 500 lat! www.info.onet.pl/880852,69,item.html Zabójcze lato 2003, gdy ponad 19 tysięcy osób zmarło w Europie w wyniku upałów, było prawdopodobnie najgorętszym latem na tym kontynencie w ciągu 500 lat - wynika z analizy zapisów temperatur prowadzonych od 1500 roku. Według głównego autora studium na temat zmian pogodowych w Europie, klimatologa Jurga Luterbachera, wzrost temperatur nie dotyczy tylko lata. Zimy też są coraz cieplejsze. Studium to pojawi się w tych dniach w najnowszym numerze "Science". Luterbacher, naukowiec z uniwersytetu w Bernie, stolicy Szwajcarii, zauważył, że średnie zimowe i roczne temperatury były w ciągu 500 lat najwyższe w okresie od 1973 do 2002 roku. W ciągu pięciuset lat występowały trendy zarówno ocieplania, jak ochłodzenia. Poprzednie tak gorące lato zanotowano w 1757 roku. Potem nastąpiło trwające do początków XX wieku ochłodzenie. Lato 1902 roku było najchłodniejsze w tym okresie. Od 1977 roku zanotowano "wyjątkowo silne, bezprecedensowe ocieplenie", gdzie średnie temperatury rosły w ciągu dekady o 0,36 stopnia Celsjusza.

W wielu miejscach w Europie latem 2003 roku zanotowano temperaturę 38 stopni C. We Francji zmarło z powodu upałów 14.800 ludzi, głównie osób starszych. W Wielkiej Brytanii zanotowano o dwa tysiące więcej zgonów niż zazwyczaj o tej porze roku. We Włoszech zmarło o ponad cztery tysiące osób więcej, w Portugalii o 1.300 więcej, a w Holandii o ponad 1.000. Naukowcy są zdania, że przyczyną ocieplenia klimatu są emisje przemysłowe, a największym elementem wpływu ludzi na klimat są gazy cieplarniane. W efekcie ludzi mogą czekać częstsze fale upałów, susze, zjawiska ekstremalne związane z obiegiem wody w przyrodzie, np. związane z nimi pożary, wysokie temperatury, zmiany w wegetacji i podniesienie poziomu mórz.

Zapraszam do dyskusji i nadsyłania opinii na ten temat - e-mail: fzbialystok@wp.pl (opinie moderowane przez www.zieloni.w.pl)

Od: Do: FZ BIALYSTOK (WP) (fzbialystok@wp.pl) Wysłane: Temat:

Nie ma jeszcze żadnej opinii na ten temat.

PYTANIA DOTYCZĄCE INFORMACJI I PORAD NA TEMAT EKOLOGII, OCHRONY ŚRODOWISKA, CYWILIZACJI, ZDROWIA, SPOŁECZEŃSTWA, CYWILIZACJI, ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PROSIMY KIEROWAĆ DO: Stowarzyszenie Federacja Zielonych w Białymstoku SIEDZIBA: ul. Rumiankowa 14/4 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 434 BIURO: ul. Rumiankowa 20, 15 - 665 Białystok tel. (085) 66 11 812 ("ZIELONY TELEFON FEDERACJI ZIELONYCH") e - mail: fzbialystok@wp.pl

Zostań członkiem wspierającym Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku: wpłać składkę (20 pln) lub dowolną darowiznę (najlepiej przelewem na konto Stowarzyszenia: BANK OCHRONY ŚRODOWISKA ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU nr r-ku: 24-1540-1216-2001-4405-0412-0001), otrzymasz ulotki, plakaty, foldery, nalepki, kolorowanki, biuletyny, koszulki itp.

Jeśli chcesz aktywnie zaangażować się w prace Stowarzyszenia Federacja Zielonych w Białymstoku po próbnym okresie członkowstwa wspierającego możesz zostać członkiem zwyczajnym: brać udział w szkoleniach, wycieczkach, praktykach, stypendiach, stażach, uzyskać możliwości pracy, (tworząc lokalny odział Stowarzyszenia Federacja Zielonych) doradztwa, nauki...

Zawarte powyżej stwierdzenia są subiektywnymi opiniami autorów, których ocenę i wiarygodność pozostawiamy czytelnikowi. Prezentujemy je zgodnie z prawem do swobody wypowiedzi i wolności posiadania własnych przekonań i poglądów. Zastrzegamy, że z tego powodu nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za faktyczne i domniemane szkody spowodowane (jakoby) poprzez przedstawienie tych subiektywnych przekonań i poglądów. W razie jakichkolwiek wątpliwości ZAMIESZCZAMY SPROSTOWANIA. KOPIOWANIE, REPRODUKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI INFORMACJI ZAWARTYCH W TYM DOKUMENCIE W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. MECHANICZNEJ CZY JAKIEJKOLWIEK INNEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY WYDAWCY JEST ZABRONIONE I PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE - RAFAŁ KOSNO I STOWARZYSZENIE FEDERACJA ZIELONYCH W BIAŁYMSTOKU (C) 2004 r. KOPIOWANIE, POWIELANIE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB I W JAKIEJKOLWIEK FORMIE CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI (W TYM TEKSTÓW, ZDJĘĆ, GRAFIK, WYKRESÓW, DANYCH ITD.) WYŁĄCZNIE PO UZYSKANIU PISEMNEJ ZGODY.